Zemljevid celotnega rajona Ribiške družine Soča

Soški ribolovni revir je vodotok reke Soče od izliva potoka Vogršček (meja z RD Tolmin) do državne meje z Italijo pri Solkanu.

Rezervat sega od jezu Solkan 200 m gor vodno v njem pa je prepovedan ribolov celo leto.

 

Soški ribolovni revirje deljen na sektorje A, B, C, D in E

sega od meje z Italijo do jezu Solkan.

B sega od rezervata (jez Solkan 200 m gor vodno) do iztoka iz elektrarne HE Plave 1.

sega od iztokaHE Plave 1 do jezu Ajba.

sega od jezu Ajba do iztoka HE Doblar 1.

E sega od iztoka HE Doblar 1 do meje z RD Tolmin.


Briški ribolovni revir obsega umetno zajezitev Kozlink.

obsega umetno zajetje Kozlink.

 

Sektor A

Sektor B

Sektor C

Sektor D

sektord1

 

Sektor E

Sektor J