OBVESTILO ČLANOM RD SOČA

o obnovi članstva, članskih in drugih prispevkih za leto 2024

Naprošamo vas, da upoštevate določene roke plačil in omogočite nemoteno delo na članskih evidencah in vaših pravicah (25. člen 18. točka Pravilnika disc. odg. članov RD).

 

UO RD SOČA je na svoji seji 21.11.2023 sprejel sledeči cenik članarine in ribolovnic za leto 2024:

 

 • ČLANARINA cena 120 €, rok plačila do 31. 12. 2023 - plačilo po tem datumu 135 €
 • Do nakupa letne ribolovne dovolilnice so upravičeni člani RD Soča in člani RD s katerimi je podpisana pogodba o sodelovanju.
  • Cena letne ribolovnice je 170 € rok plačila do 15. marec 2024.
  • Članom RD Soča se za nakup letne ribolovne dovolilnice nudi popust in so cene naslednje:
   • Letna Ribolovnica – člani RD Soča  90€ , rok plačila do 15.3.2024.
   • Letna Ribolovnica – člani RD Soča starejši od 70 let, žene članov, študentje 70 € , rok plačila do 15.3.2024.
   • Letna Ribolovnica – člani RD Soča starejši od 70 let, ki so člani RD Soča več kot 20 let imajo pravico nakupa po ceni 35 €, rok plačila do 15.3.2024.
   • Letna Ribolovnica – mladinci člani RD Soča (od dopolnjenih 12 do18 let) 30 €, rok plačila do 15.3.2024.
 • Če se član odloči za elektronsko ribolovno dovolilnico, se mu pri ceni dovolilnice prizna  popust v vrednosti 10 eur.
 • Strošek izobraževanje in opravljanje izpita ob pristopu novega člana brez opravljenega ribiškega izpita znaša 60 €.
 • Člani RD Soča imajo možnost dokupa dodatnhribolovnih dni po ceni 60€ za 10 lovnih dni.

 

Plačila izvršiti na TRR  SI56 0475 0000 0513 181  Nova KBM.

Letna ribolovnica se nanaša na reko Sočo in jezero Kozlink (36s+30c+20k lovnih dni), plačate jo pred dvigom nove  ribolovnice.

Ribolovne dovolilnice tekočega leta morate vrniti vsi, ne glede na to, ali boste članstvo obnovili ali ne in ne glede na količino ulova. Ribolovno dovolilnico z izpolnjeno rekapitulacijo, ki je v sredini letne ribolovnice, vrnite najkasneje do 31.12.2022, v poštni nabiralnik RD Soča ali po pošti.Neoddana ribolovnica, neizpolnjena ali nepravilno izpolnjena rekapitulacija se šteje kot disciplinski prekršek in lastnik le te bo prijavljen na disciplinsko komisijo RD Soča. Imetnikom elektronske ribolovne dovolilnice ni potrebno narediti ničesar, saj se elektronska ribolovna dovolilnica vrne sama.

 

 

 

Izdaja letnih ribolovnih dovolilnic in potrjevanje članskih izkaznic za leto 2024 ob predhodnem poravnanju vseh finančnih obveznosti in vrnitvi fizične letne ribolovne dovolilnice za leto 2023 se bo vršila vsako sredo, od 17.30. do 18.30. ure, od 14.12.2022 naprej v pisarni RD Soča.

 

S seboj prinesite dokazilo o plačilu članarine in ribolovne dovolilnice terčlansko izkaznico.

 

Zaradi posodobitve evidence članov RD Soča, je osebni prevzem dovolilnic možen samo z osebni dokumentom.

 

Z letom 2024 se za vse člane omogoči izdajo elektronske ribolovne dovolilnice. Izbira med navadno dovolilnico ali elektronsko je prosta. Tistim, ki bodo izbrali elektronsko dovolilnico se prizna 10 eur popusta. Za izdajo elektronske ribolovne dovolilnice se ni treba zglasiti v pisarni ampak lahko zadevo uredite na daljavo. Za informacije se obrnite na tajnico RD.

 

Z letom 2024 je nekaj novosti v ribolovnem režimu:

 • Vsak član bo lahko izkoristil 2 lovna dneva na salmonide v revirju reka Idrija. Dovoljen ribolovni režim je le muharjenje z umetno muho brez ali s stisnjeno zalustjo, dovoljen uplen pa je le 1 salmonid.
 • V delu revirja na reki Soči gorvodno od rezervata do črpališča v Prelesju (Solkansko jezero), se ribolov šarenke in lipana dovoli tudi v mesecu novembru, dovoljen režim je le muharjenje z umetno muho brez ali s stisnjeno zalustjo.
 • V delu revirja na reki Soči gorvodno od rezervata do črpališča v Prelesju (Solkansko jezero), se ribolov klena in mrene dovoli čez celo leto z upoštevanjem lovopustov.

 

Z letom 2023 se je, skladno s sklepom UO z dne 3.12.2022, ukinilo obvezno opravljanje delovnih ur.

Ustanovila se je delovna skupina, ki je sestavljena iz članov RD Soča. Člani te skupine bodo imeli od zadostnem številu opravljenih delovnih ur ugodnosti pri nakupu ribolovnic.

Interesenti za delovno skupino se javite gospodarju RD, Matiji Radovanoviću, na tel. 031 249 243.

 

Član RD Soča lahko povabi gosta na ribolov le enkrat letno in to po 1.maju.

Potencialni novi člani morajo za pristop v RD Soča napisati prošnjo. Ko jim UO RD Soča odobri pristop, jim pošlje v izpolnitev prijavnico, ki jo izpolnjeno vrnejo.

 

Medsebojno obvestite tudi člane, ki pavzirajo in veste, da v naslednjem letu želijo obnoviti članstvo v naši RD.

 

Solkan; 21.11.2023                                                                                       UO RD Soča

Z januarjem 2023 so uradne ure ob SREDAH od 17.30 do 18.30.

Lepo pozdravljeni,

UO RD Soča je danes sprejel sklep, da je zaradi izjemnih temperatur vode do nadaljnega ribolov salmonidov na reki Soči PREPOVEDAN. O preklicu ob izboljšanju razmer boste obveščeni.

 

UO RD Soča Nova Gorica

Lepo pozdravljeni,

končno smo dočakali malo konkretnejše padavine in upad temperature vode. 

Obveščam vas, da bo ribolov salmonidov na reki Soči ponovno DOVOLJEN od nedelje 21.8.2022 dalje.

Dober prijem želim!

OBVESTILO ČLANOM RD SOČA
o obnovi članstva, članskih in drugih prispevkih za leto 2022
 
UO RD SOČA je na svoji seji 26.11.2021 sprejel sledeče sklepe:
Naprošamo vas, da upoštevate določene roke plačil in omogočite nemoteno delo na članskih evidencah in vaših pravicah (25. člen 18. točka Pravilnika disc. odg. članov RD).
 
• ČLANARINA 105 € rok plačilo do 31. 12. 2021 - plačilo po tem datumu je 125 €
• Do nakupa letne ribolovne dovolilnice so opravičeni člani RD Soča in člani RD s katerimi je podpisana pogodba o sodelovanju.
o Cena letne ribolovnice je 150 € rok plačila do 15. marec 2022.
o Članom RD Soča se za nakup letne ribolovne dovolilnice nudi popust in so cene naslednje:
 Letna Ribolovnica – člani RD Soča 85€ , rok plačila do 15.3.2022.
 Letna Ribolovnica – člani RD Soča starejši od 70 let, žene članov, študentje 60 € , rok plačila do 15.3.2022.
 Letna Ribolovnica – mladinci člani RD Soča (od dopolnjenih 12 do 18 let) 30 € , rok plačila do 15.3.2022.
• ob pristopu novega člana brez ribiškega izpita znaša strošek izobraževanja in opravljanja izpita 60 €.
• Člani RD Soča imajo možnost dokupa dodatne letne ribolovnice, 10 lovnih dni 50€.
 
Plačila izvršiti na TRR SI56 0475 0000 0513 181 Nova KBM.
Letna ribolovnica se nanaša na reko Sočo in jezero Kozlink (36s+30c+20k lovnih dni), plačate jo pred dvigom nove ribolovnice.
Letne ribolovne dovolilnice tekočega leta morate vrniti vsi, ne glede na to, ali boste članstvo obnovili ali ne in ne glede na količino ulova. Ribolovno dovolilnico z izpolnjeno rekapitulacijo, ki je v sredini letne ribolovnice, vrnite najkasneje do 31.12.2021, v poštni nabiralnik RD Soča ali po pošti. Neoddana ribolovnica, neizpolnjena ali nepravilno izpolnjena rekapitulacija se šteje kot disciplinski prekršek in lastnik le te bo prijavljen na disciplinsko komisijo RD Soča.
 
Izdaja letnih ribolovnih dovolilnic in potrjevanje članskih izkaznic za leto 2022, ob predhodnem poravnanju vseh obveznosti, opravljenih obveznih delovnih urah in vrnitvi letne dovolilnice za leto 2021 se bo vršila vsak prvi in tretji torek v mesecu, v času uradnih ur od 18. do 19. ure, v pisarni RD Soča.
TERMINI:
- 21.12.2021
- 4.1.2022
- 18.1.2022
- 1.2.2022
- 15.2.2022
 
S seboj prinesite: dokazilo o plačilu članarine in ribolovne dovolilnice ter člansko izkaznico.
 
Zaradi posodobitve evidence članov RD Soča, je prevzem dovolilnic možen samo z osebnim dokumentom.
 
Opravljanje 10-urnega obveznega dela članov je bilo s sklepom sprejeto na OZ RD Soča, 25.3.2011. Oproščeni opravljanja obveznih delovnih ur so člani starejši od 60 let, tisti z zdravstvenimi težavami in tudi mlajši od 18 let. Neopravljene ure se ovrednoti na 6 eur/ura.
Opravljanja obveznih delovnih ur vodi gospodar RD, Matija Radovanović, tel. 031 249 243.
Član RD Soča lahko povabi gosta na ribolov le enkrat letno in to po 1.maju.
Potencialni novi člani morajo za pristop v RD Soča napisati prošnjo, ko jim UO RD Soča odobri pristop, jim pošlje v izpolnitev prijavnico, ki jo izpolnjeno vrnejo. Medsebojno tudi obvestite člane, ki pavzirajo in veste, da v naslednjem letu želijo obnoviti članstvo v naši RD.
 
Solkan; 26.11.2021 UO RD Soča