OBVESTILO ČLANOM RD SOČA
o obnovi članstva, članskih in drugih prispevkih za leto 2022
 
UO RD SOČA je na svoji seji 26.11.2021 sprejel sledeče sklepe:
Naprošamo vas, da upoštevate določene roke plačil in omogočite nemoteno delo na članskih evidencah in vaših pravicah (25. člen 18. točka Pravilnika disc. odg. članov RD).
 
• ČLANARINA 105 € rok plačilo do 31. 12. 2021 - plačilo po tem datumu je 125 €
• Do nakupa letne ribolovne dovolilnice so opravičeni člani RD Soča in člani RD s katerimi je podpisana pogodba o sodelovanju.
o Cena letne ribolovnice je 150 € rok plačila do 15. marec 2022.
o Članom RD Soča se za nakup letne ribolovne dovolilnice nudi popust in so cene naslednje:
 Letna Ribolovnica – člani RD Soča 85€ , rok plačila do 15.3.2022.
 Letna Ribolovnica – člani RD Soča starejši od 70 let, žene članov, študentje 60 € , rok plačila do 15.3.2022.
 Letna Ribolovnica – mladinci člani RD Soča (od dopolnjenih 12 do 18 let) 30 € , rok plačila do 15.3.2022.
• ob pristopu novega člana brez ribiškega izpita znaša strošek izobraževanja in opravljanja izpita 60 €.
• Člani RD Soča imajo možnost dokupa dodatne letne ribolovnice, 10 lovnih dni 50€.
 
Plačila izvršiti na TRR SI56 0475 0000 0513 181 Nova KBM.
Letna ribolovnica se nanaša na reko Sočo in jezero Kozlink (36s+30c+20k lovnih dni), plačate jo pred dvigom nove ribolovnice.
Letne ribolovne dovolilnice tekočega leta morate vrniti vsi, ne glede na to, ali boste članstvo obnovili ali ne in ne glede na količino ulova. Ribolovno dovolilnico z izpolnjeno rekapitulacijo, ki je v sredini letne ribolovnice, vrnite najkasneje do 31.12.2021, v poštni nabiralnik RD Soča ali po pošti. Neoddana ribolovnica, neizpolnjena ali nepravilno izpolnjena rekapitulacija se šteje kot disciplinski prekršek in lastnik le te bo prijavljen na disciplinsko komisijo RD Soča.
 
Izdaja letnih ribolovnih dovolilnic in potrjevanje članskih izkaznic za leto 2022, ob predhodnem poravnanju vseh obveznosti, opravljenih obveznih delovnih urah in vrnitvi letne dovolilnice za leto 2021 se bo vršila vsak prvi in tretji torek v mesecu, v času uradnih ur od 18. do 19. ure, v pisarni RD Soča.
TERMINI:
- 21.12.2021
- 4.1.2022
- 18.1.2022
- 1.2.2022
- 15.2.2022
 
S seboj prinesite: dokazilo o plačilu članarine in ribolovne dovolilnice ter člansko izkaznico.
 
Zaradi posodobitve evidence članov RD Soča, je prevzem dovolilnic možen samo z osebnim dokumentom.
 
Opravljanje 10-urnega obveznega dela članov je bilo s sklepom sprejeto na OZ RD Soča, 25.3.2011. Oproščeni opravljanja obveznih delovnih ur so člani starejši od 60 let, tisti z zdravstvenimi težavami in tudi mlajši od 18 let. Neopravljene ure se ovrednoti na 6 eur/ura.
Opravljanja obveznih delovnih ur vodi gospodar RD, Matija Radovanović, tel. 031 249 243.
Član RD Soča lahko povabi gosta na ribolov le enkrat letno in to po 1.maju.
Potencialni novi člani morajo za pristop v RD Soča napisati prošnjo, ko jim UO RD Soča odobri pristop, jim pošlje v izpolnitev prijavnico, ki jo izpolnjeno vrnejo. Medsebojno tudi obvestite člane, ki pavzirajo in veste, da v naslednjem letu želijo obnoviti članstvo v naši RD.
 
Solkan; 26.11.2021 UO RD Soča