Novice

O RIBIŠKI DRUŽINI

Ribiška družina »Soča« Nova Gorica obstaja že od leta 1952, gospodari v spodnjem delu vodotoka reke Soče in njenimi pritoki ter potoki v Goriških Brdih, kjer se nahaja tudi umetna zajezitev Kozlink. Ribji živel je zelo pester, saj so v reki Soči prisotne salmonidne in ciprinidne vrste rib, v Kozlinku pa prevladuje gojeni Krap.

V reki Soči so prisotni avtohtoni salmonidi to so soška postrv in lipan, ter križanci soške in potočne postrvi. Ciprinidi so zastopani z štrkavcem (poznanim kot klen), grbo (poznano kot mrena) in linjem. Na žalost je ob izgradnji HE Solkan izginila iz Soče jegulja. V umetni zajezitvi Kozlink najdemo gojenega krapa, štrkavca, zeleniko, sivega tolstobika, ščuko,…

Ribolovna revirja v RD-ju sta vodotok reka Soče od izliva potoka Vogršček (meja z RD Tolmin) do državne meje z republiko Italijo ter umetna zajezitev Kozlink.

Na reki Soči ponujamo ribičem in turistom zanimiv ribolov na salmonide in ciprinide, saj smo še edina RD, katera ima na reki Soči zaradi strukture vode dovoljeno vijačenje na postrvi.

Ribiška družina se ukvarja tudi z že dolgoletno vzrejo soške postrvi, katera nam je v velik ponos. Na sedežu RD-ja v Solkanu imamo ribogojnico, ki je bila zgrajena leta 1985 ter je namenjena vzgoji mladic soške postrvi. V neposredni bližini RD-ja imamo še vališče zgrajeno leta 1954, kjer se goji soško postrv od ikre do mladic, katere vlagamo v reko Sočo in gojitvene potoke. Redno se vlaga tudi mladice jadranskega lipana, na katerega smo zelo ponosni, saj je njegova populacija v porastu. Za zadovoljitev potreb športnega ribolova pa vlagamo odrasle šarenke.

Glede na vse težave zaradi hidroelektraren in ostalih zunanjih dejavnikov je stalež rib zadovoljiv in ribičem ponuja pester ampak zahteven ribolov. Glede na strukturo vodotoka se na našem revirju pojavljajo soške postrvi v izrednih dimenzijah, kar potrjujejo vpleni iz leta v leto. Tehnika vijačenja ponuja poseben čar ribolova na vrhunskega plenilca, seveda pa je tudi za muharje še posebno zanimivo, saj se na muho obesi prav vse od grbe do soške postrvi, kar zadovolji slehernega muharja. Ponujamo tudi ribolov na akumulacijskima jezovoma Solkan in Ajba, kjer je dovoljen ribolov z ribiškimi čolni na vesla ali električni pogon.

RD Soča strmi k povečanju staleža avtohtonih vrst rib v vseh vodotokih, kar vidi predvsem z povečanjem dela v ribogojnici in pridobitvijo lastne plemenske jate soške postrvi iz lastnih vodotokov. Potrebno bo izkoristiti dolgoletne izkušnje in bogato znanje v RD-ju ter seveda tesno sodelovanje z okoliškimi RD-ji in s stroko, za uresničitev ambicioznih načrtov.  


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com