I permesi di pesca giornalieri per il trato gestito dal RD Soča Nova Gorica sono disponibili 24/7 tramite il acquisto web sul sito ribiskekarte.si
http://www.ribiskekarte.si/it/rd-soca/soca-8

L' acquisto personale e posibile verso i venditori:

-Koptex d.o.o., Vodovodna pot 11, 5000 Nova Gorica

-PE Ribica Trgovina BOŠTJAN JAKOPIČ S.P.,Gregorčičeva ulica 6, 5220 Tolmin

-Okrepčevalnica Pri mostu Plave, Vojkova ulica 2, 5210, Deskle

-Bife "PATRIKS", Zadružna cesta 15, 5212 Dobrovo v Brdih

Dnevne ribolovne dovolilnice za revirje RD Soča Nova Gorica so dostopne 24/7 preko spletnega nakupa na strani ribiskekarte.si :
http://www.ribiskekarte.si/rd-soca/soca-8

Osebni nakup je možen na naslednjih lokacijah:

-Koptex d.o.o., Vodovodna pot 11, 5000 Nova Gorica

-PE Ribica Trgovina BOŠTJAN JAKOPIČ S.P.,Gregorčičeva ulica 6, 5220 Tolmin

-Okrepčevalnica Pri mostu Plave, Vojkova ulica 2, 5210, Deskle

-Bife "PATRIKS", Zadružna cesta 15, 5212 Dobrovo v Brdih

     

OBVESTILO ČLANOM RD SOČA

o obnovi članstva, članskih in drugih prispevkih za leto 2016

 

UO RD SOČA je na svoji seji 16.11.2015 sprejel sledeče sklepe:

- članarina 105 € rok plačilo do 31. 12. 2015

- članarina plačana po tem datumu     125 €

- izobraževanje ob pristopu novega člana brez izpita 60 €.

 

Naprošamo vas, da upoštevate določene roke plačil in omogočite nemoteno delo na članskih evidencah in vaših pravicah (25. člen 18. točka Pravilnika disc. odg. članov RD).

Ribolovnica – člani          85 €                          rok plačila do 15. marec 2016

Ribolovnica – žene članov, člani starejši od 70 let,   študentje (potrdilo o šolanju) 60 €  

Ribolovnica – mladinci (od 12 do18 let)       30 €                

 

Člani imajo možnost dokupa dodatne letne ribolovnice, 10 lovnih dni 50€.

 

TRR je 04750 0000513181odprt pri Novi KBM. Pri plačilu obvezno navedite za sklic številko članske izkaznice.

Letna ribolovnica se nanaša na reko Sočo in jezero Kozlink (36s+30c+20k lovnih dni), plačate jo pred dvigom nove ribolovnice.

Ribolovne dovolilnice tekočega leta morate vrniti vsi, ne glede na to, ali boste članstvo obnovi ali ne in ne glede na količino ulova. Ribolovno dovolilnico z izpolnjeno rekapitulacijo, ki je v sredini letne ribolovnice, vrnite najkasneje do 31.12.2015, v poštni nabiralnik RD Soča ali po pošti. Neoddana ribolovnica, neizpolnjena ali nepravilno izpolnjena rekapitulacija se šteje kot disciplinski prekršek in lastnik le te bo prijavljen na disciplinsko komisijo RD Soča.

 

Izdaja letnih ribolovnih dovolilnic in potrjevanje članskih izkaznic za leto 2016 ob predhodnem poravnanju vseh obveznosti in vrnitvi letne dovolilnice za leto 2015 se bo vršila ob ponedeljkih, v času uradnih ur od 17. do 18. ure, v pisarni RD Soča.

S seboj prinesite: dokazilo o plačilu članarine in ribolovne dovolilnice in člansko izkaznico.

 

Opravljanje 10-urnega obveznega dela članov je bilo s sklepom sprejeto na OZ RD Soča, 25.3.2011. Oproščeni opravljanja obveznih delovnih ur so člani starejši od 60 let, tisti z zdravstvenimi težavami in tudi mlajši od 18 let. Neopravljene ure se ovrednoti na 6 eur/ura.

Opravljanja obveznih delovnih ur vodi gospodar RD, Matija Radovanović, tel. 031 249 243.

 

Član RD Soča lahko povabi gosta na ribolov le enkrat letno in to po 01.05.2016.

Potencialni novi člani morajo za pristop v RD Soča napisati prošnjo, ko jim UO RD Soča odobri pristop, jim pošlje v izpolnitev prijavnico, ki jo izpolnjeno vrnejo. Medsebojno tudi obvestite člane, ki pavzirajo in veste, da v naslednjem letu želijo obnoviti članstvo v naši RD.

 

Solkan; 16.11.2015                                                                                                   UO RD Soča

Dnevne ribolovne dovolilnice za revirje RD Soča Nova Gorica so dostopne 24/7 preko spletnega nakupa na strani ribiskekarte.si
http://www.ribiskekarte.si/rd-soca/soca-8

Osebni nakup je možen na naslednjih lokacijah:

-Koptex d.o.o., Vodovodna pot 11, 5000 Nova Gorica

-PE Ribica Trgovina BOŠTJAN JAKOPIČ S.P.,Gregorčičeva ulica 6, 5220 Tolmin

-Okrepčevalnica Pri mostu Plave, Vojkova ulica 2, 5210, Deskle

-Bife "PATRIKS", Zadružna cesta 15, 5212 Dobrovo v Brdih

OBVESTILO ČLANOM RD SOČA

o obnovi članstva, članskih in drugih prispevkih za leto 2015

 

UO RD SOČA je na svoji seji 1.12.2014 sprejel sledeče sklepe:

- članarina 105 € rok plačilo do 31. 12. 2014- zaradi revije ribič je članarino treba obvezno poravnati v določenem roku, kdor plača članarino po tem datumu, je članarina zaradi dodatnih administrativnih stroškov 125€ .

- izobraževanje ob pristopu novega člana brez izpita je 60 €.

Naprošamo vas, da upoštevate določene roke plačil in omogočite nemoteno delo na članskih evidencah in vaših pravicah (25. člen 18. točka Pravilnika disc. odg. članov RD).

Ribolovnica – člani                                        85 €                 rok plačila do 15. marec 2015

Ribolovnica – žene članov                             60 €                 rok plačila do 15. marec 2015

Ribolovnica – člani starejši od 70 let             60 €                 rok plačila do 15. marec 2015

Rilolovnica – študentje (potrdilo o šolanju)  60 €                 rok plačila do 15. marca 2015

Ribolovnica – mladinci (od 12 do18let)        30 €                 rok plačila do 15. marca 2015

 

Ribolovnica se nanaša na Sočo in Kozlink (36s+30c+20k lovnih dni), plačate jo pred dvigom nove ribolovnice in sočasno potrditvijo članske izkaznice.

Člani imajo možnost dokupa dodatne letne ribolovnice, 10 lovnih dni je 50€.

TRR je 04750 0000513181odprt pri Novi KBM. Pri plačilu obvezno navedite za sklic številko članske izkaznice.

Izdaja letnih ribolovnih dovolilnic in potrjevanje članskih izkaznic za leto 2015 ob predhodnem poravnanju vseh obveznosti in vrnitvi letne dovolilnice za leto 2014 z izpolnjeno rekapitulacijo se bo vršila ob ponedeljkih, v času uradnih ur v pisarni RD Soča.

S seboj prinesite: -   dokazilo o plačilu članarine in ribolovne dovolilnice

                         -   člansko izkaznico.

Letne ribolovne dovolilnice morate vrniti vsi, ne glede na to, ali boste članstvo obnovi ali ne in ne glede na količino ulova. Ribolovne dovolilnice vrnite najkasneje do 31.12.2014, v poštni nabiralnik RD Soča ali po pošti, z izpolnjeno rekapitulacijo, ki je v sredini letne ribolovnice.

Član RD Soča lahko povabi gosta na ribolov le enkrat letno in to po 01.05.2015.

Opravljanje 10-urnega obveznega dela članov je bilo s sklepom sprejeto na OZ RD Soča, 25.3.2011. Oproščeni opravljanja obveznih delovnih ur so člani starejši od 60 let, tisti z zdravstvenimi težavami in tudi mlajši od 18 let. Neopravljene ure se ovrednoti na 6 eur/ura. Potencialni novi člani morajo za pristop v RD Soča napisati prošnjo, ko jim UO RD Soča odobri pristop, jim pošlje v izpolnitev prijavnico, ki jo vrnejo. Medsebojno tudi obvestite člane, ki pavzirajo in veste, da v naslednjem letu želijo obnoviti članstvo v naši RD.

Ribiči, ki niso opravili obveznih delovnih ur, morajo pred prevzemom ribolovne dovolilnice ure opraviti ali se z gospodarjem RD (Matija Radovanovič, 031 249 243) dogovoriti glede opravljanja. Prevzem ribolovnice brez opravljenih obveznih ur ni mogoč, razen ob plačilu neopravljenih delovnih ur (6 eur/ura). Prav tako prevzem ribolovnice ni mogoč, če član ni oddal rekapitulacije za preteklo leto. Neoddana, neizpolnjena ali nepravilno izpolnjena rekapitulacija se šteje kot disciplinski prekršek in bo prijavljena na dsciplinsko komisijo RD Soča.

 

Solkan; 1.12.2014                                                                                                     UO RD Soča