o obnovi članstva, članskih in drugih prispevkih za leto 2019

UO RD SOČA je na svoji seji 13.11.2018 sprejel sledeče sklepe:
- članarina 105 € rok plačilo do 31. 12. 2018 - plačana po tem datumu je 125 €
- izobraževanje ob pristopu novega člana brez izpita 60 €.
Naprošamo vas, da upoštevate določene roke plačil in omogočite nemoteno delo na članskih
evidencah in vaših pravicah (25. člen 18. točka Pravilnika disc. odg. članov RD).
Ribolovnica – člani 85 € rok plačila do 15. marec 2019
Ribolovnica – člani starejši od 70 let, žene članov, študentje (potrdilo o šolanju) 60 €
Ribolovnica – mladinci (od dopolnjenih 12 do18 let) 30 €
Člani imajo možnost dokupa dodatne letne ribolovnice, 10 lovnih dni 50€.
TRR je 04750 0000513181odprt pri Novi KBM.
Letna ribolovnica se nanaša na reko Sočo in jezero Kozlink (36s+30c+20k lovnih dni),
plačate jo pred dvigom nove ribolovnice.
Ribolovne dovolilnice tekočega leta morate vrniti vsi, ne glede na to, ali boste članstvo
obnovi ali ne in ne glede na količino ulova. Ribolovno dovolilnico z izpolnjeno rekapitulacijo,
ki je v sredini letne ribolovnice, vrnite najkasneje do 31.12.2018, v poštni nabiralnik RD Soča
ali po pošti. Neoddana ribolovnica, neizpolnjena ali nepravilno izpolnjena rekapitulacija se
šteje kot disciplinski prekršek in lastnik le te bo prijavljen na disciplinsko komisijo RD Soča.
Izdaja letnih ribolovnih dovolilnic in potrjevanje članskih izkaznic za leto 2019 ob
predhodnem poravnanju vseh obveznosti, opravljenih urah obveznega dela in vrnitvi letne
dovolilnice za leto 2018 se bo vršila ob torkih, v času uradnih ur od 18. do 19. ure, v pisarni
RD Soča.
S seboj prinesite: dokazilo o plačilu članarine in ribolovne dovolilnice in člansko izkaznico.
Opravljanje 10-urnega obveznega dela članov je bilo s sklepom sprejeto na OZ RD Soča,
25.3.2011. Oproščeni opravljanja obveznih delovnih ur so člani starejši od 60 let, tisti z
zdravstvenimi težavami in tudi mlajši od 18 let. Neopravljene ure se ovrednoti na 6 eur/ura.
Opravljanja obveznih delovnih ur vodi gospodar RD, Matija Radovanović, tel. 031 249 243.
Član RD Soča lahko povabi gosta na ribolov le enkrat letno in to po 01.maju.
Potencialni novi člani morajo za pristop v RD Soča napisati prošnjo, ko jim UO RD Soča
odobri pristop, jim pošlje v izpolnitev prijavnico, ki jo izpolnjeno vrnejo. Medsebojno tudi
obvestite člane, ki pavzirajo in veste, da v naslednjem letu želijo obnoviti članstvo v naši RD.

Solkan; 16.11.2018
                                                                                                     UO RD Soča