OBVESTILO ČLANOM RD SOČA

o obnovi članstva, članskih in drugih prispevkih za leto 2015

 

UO RD SOČA je na svoji seji 1.12.2014 sprejel sledeče sklepe:

- članarina 105 € rok plačilo do 31. 12. 2014- zaradi revije ribič je članarino treba obvezno poravnati v določenem roku, kdor plača članarino po tem datumu, je članarina zaradi dodatnih administrativnih stroškov 125€ .

- izobraževanje ob pristopu novega člana brez izpita je 60 €.

Naprošamo vas, da upoštevate določene roke plačil in omogočite nemoteno delo na članskih evidencah in vaših pravicah (25. člen 18. točka Pravilnika disc. odg. članov RD).

Ribolovnica – člani                                        85 €                 rok plačila do 15. marec 2015

Ribolovnica – žene članov                             60 €                 rok plačila do 15. marec 2015

Ribolovnica – člani starejši od 70 let             60 €                 rok plačila do 15. marec 2015

Rilolovnica – študentje (potrdilo o šolanju)  60 €                 rok plačila do 15. marca 2015

Ribolovnica – mladinci (od 12 do18let)        30 €                 rok plačila do 15. marca 2015

 

Ribolovnica se nanaša na Sočo in Kozlink (36s+30c+20k lovnih dni), plačate jo pred dvigom nove ribolovnice in sočasno potrditvijo članske izkaznice.

Člani imajo možnost dokupa dodatne letne ribolovnice, 10 lovnih dni je 50€.

TRR je 04750 0000513181odprt pri Novi KBM. Pri plačilu obvezno navedite za sklic številko članske izkaznice.

Izdaja letnih ribolovnih dovolilnic in potrjevanje članskih izkaznic za leto 2015 ob predhodnem poravnanju vseh obveznosti in vrnitvi letne dovolilnice za leto 2014 z izpolnjeno rekapitulacijo se bo vršila ob ponedeljkih, v času uradnih ur v pisarni RD Soča.

S seboj prinesite: -   dokazilo o plačilu članarine in ribolovne dovolilnice

                         -   člansko izkaznico.

Letne ribolovne dovolilnice morate vrniti vsi, ne glede na to, ali boste članstvo obnovi ali ne in ne glede na količino ulova. Ribolovne dovolilnice vrnite najkasneje do 31.12.2014, v poštni nabiralnik RD Soča ali po pošti, z izpolnjeno rekapitulacijo, ki je v sredini letne ribolovnice.

Član RD Soča lahko povabi gosta na ribolov le enkrat letno in to po 01.05.2015.

Opravljanje 10-urnega obveznega dela članov je bilo s sklepom sprejeto na OZ RD Soča, 25.3.2011. Oproščeni opravljanja obveznih delovnih ur so člani starejši od 60 let, tisti z zdravstvenimi težavami in tudi mlajši od 18 let. Neopravljene ure se ovrednoti na 6 eur/ura. Potencialni novi člani morajo za pristop v RD Soča napisati prošnjo, ko jim UO RD Soča odobri pristop, jim pošlje v izpolnitev prijavnico, ki jo vrnejo. Medsebojno tudi obvestite člane, ki pavzirajo in veste, da v naslednjem letu želijo obnoviti članstvo v naši RD.

Ribiči, ki niso opravili obveznih delovnih ur, morajo pred prevzemom ribolovne dovolilnice ure opraviti ali se z gospodarjem RD (Matija Radovanovič, 031 249 243) dogovoriti glede opravljanja. Prevzem ribolovnice brez opravljenih obveznih ur ni mogoč, razen ob plačilu neopravljenih delovnih ur (6 eur/ura). Prav tako prevzem ribolovnice ni mogoč, če član ni oddal rekapitulacije za preteklo leto. Neoddana, neizpolnjena ali nepravilno izpolnjena rekapitulacija se šteje kot disciplinski prekršek in bo prijavljena na dsciplinsko komisijo RD Soča.

 

Solkan; 1.12.2014                                                                                                     UO RD Soča